Voegwijdtemeting

Voegwijdtemeting met behulp van laserdioden

één van de aspecten waar tijdens een inspectie op wordt gelet is of dat de buizen goed aan elkaar zijn verbonden, dit is van groot belang voor het functioneren van het riool. Indien de verbinding niet goed is aangesloten kan dit op verschillende manieren zijn gebeurd, de buis kan in de lengterichting niet goed zijn aangesloten, in dit geval spreken we van axiale verplaatsing, maar de buizen kunnen ook onderling in hoogte verschillen de zogenaamde radiale verplaatsing. Als de asrichting van een buis afwijkt ten opzichte van de aanliggende buisbuizen is er sprake van een hoekverdraaiing.
De classificatie van een axiale verplaatsing wordt bepaald door de afstand in millimeters tussen het uiteinde van het spie-eind en de binnenzijde van de mof van de aanliggende buis. Om tot een goede classificatie te komen is het dus heel erg belangrijk dat dit zo precies mogelijk gebeurd.

Voegwijdtemeting is een techniek die het mogelijk maakt om de afstand tussen twee buisdelen zeer nauwkeurig te bepalen. Door middel van een computerprogramma wordt het beeld verdeeld in pixels, op de computer worden met behulp van de muis de twee punten aangeduid die bepalend zijn voor de voegwijdte, vervolgens wordt dit omgerekend en uitgedrukt in millimeter of graden. De computer bepaald zelf de classificatie, deze manier is uiterst nauwkeurig en precies. Onze nieuwste camerakop is voorzien van 2 laser-dioden die als het ware zorgen voor kalibratie van de 2 meetpunten, aangezien de 2 laserstralen een vaste waarde hebben kan de computer een exacte berekening maken.

Voegwijdtemeting maakt het tevens mogelijk om hoekverdraaiingen te meten, de classificatie van een hoekverdraaiing wordt bepaald door de hoek in graden tussen de verplaatste assen van de twee buizen. Net als bij axiale verplaatsing wordt de afstand tussen de voeg gemeten, maar omdat de computer de verplaatsingshoek in graden moet bereken word ook de afstand gemeten van exact de tegenovergestelde zijde van de eerste meting. Bij het begin van de inspectie is de diameter van de buis al ingevoerd, de computer kan met behulp van de twee tegenovergestelde voegwijdten nu een exacte berekening van de hoekverdraaiing maken.

Volgens de NEN3399 kon een hoekverdraaiing alleen worden aangegeven als klasse 1 of 5, al dan wel of niet aanwezig, volgens de nieuwe norm is het mogelijk om een hoekverdraaiing nader te specificeren met het aantal graden van de verdraaiing.