Inspectie sprinklerleidingen

In Duitsland en Amerika is al enkele jaren geleden onderkend dat verstoppingen als gevolg van corrosie in sprinklersystemen veel hinder kunnen veroorzaken. Net zoals in andere watersystemen komen ook in sprinklersystemen corrosie en lekkages voor. Corrosie kan ertoe leiden dat leidingdelen lek en verstopt raken. Dat gaat ten koste van de prestatie die het sprinklersysteem moet leveren. Lekkages kunnen voor waterschade aan de omgeving zorgen, maar ook voor andere gevolgschaden, zoals stilstand productie, te laat of niet kunnen leveren aan klanten, tijdelijke sluiting van pand. Door een endoscopisch onderzoek dmv een camera uit te voeren, wordt de binnenkant van de gewenste leidingen in kaart gebracht. In overleg met u en in samenwerking met uw huidige sprinklerinstallateur worden meerdere inspectiepunten in het systeem bepaald. 

Met de camera wordt per punt een zo groot mogelijk deel bekeken en gefotografeerd. Op deze manier kan per dag tientallen tot soms honderden meters leidingwerk in beeld worden gebracht. Met dit onderzoek willen we zo precies mogelijk vaststellen, wat de huidige inwendige staat is van de geïnspecteerde leidingen, of er corrosie en / of drab aanwezig is en hoever het corrosieproces is gevorderd. Door deze duidelijkheid te verschaffen, middels foto’s en films, kan de noodzakelijkheid van vervanging worden aangetoond of juist de besparing van leidingen die nog goed zijn. Hiermee kunt u een hoop geld besparen! Voor veel bedrijven is het ook van belang om te weten wanneer er en hoeveel er eventueel gebudgetteerd moet worden voor vervanging van leidingen. 

Ook sprinklerleidingen kunnen door Pipe Vision geinspecteerd worden.
Als routine inspectie voor controle op corrosie, pitting of gewoon de algehele toestand.
Maar ook voor het in kaart brengen van lekkage's en/of andere constructieve problemen.

Van hoofdleiding tot eindleiding, alle diameters kunnen door ons worden geinspecteerd.

Sprinklerinspectie pipe vision

Inspecteren van een sprinklerleiding met robotcamera