Rioolonderzoek

Niet alle rioleringsproblemen worden met behulp van camera's onderzocht.
In bepaalde gevallen volstaan andere methoden beter, wij voeren diverse soorten rioolonderzoek uit.

Traceren en lokaliseren van leidingen is een onderzoeksmethode die op verschillende manieren uitgevoerd kan worden.
Met behulp van een camera met ingebouwde zender, of door de rioolslang te voorzien van een zender.
Een speciale ontvanger kan bovengronds de exacte lokatie van de sonde ontvangen waarna de ligging exact bepaald kan worden.

Een ander veel voorkomend probleem is hinder door stankoverlast.
Met het blote oog is stank niet zichtbaar, het is echter wel zeer vervelend en kan voor grote ergernissen en overlast zorgen.
Met behulp van neveldetectie zijn we in staat om de oorzaak van dit probleem zichtbaar te maken. Door het riool vol te zetten met rook wordt de stank als ware "zichtbaar" gemaakt.

Vooral bij de wat meer gecompliceerde rioolstelsels is het vaak niet duidelijk waar welke leiding naartoe loopt.
Ook het snel en eenvoudig onderzoeken van dit soort problemen kunnen wij voor u verzorgen door een zogenaamd kleurstoffenonderzoek uit te voeren. Verschillende kleuren poeder worden in het riool aangebracht zodat bepaald kan worden waar deze naar afvoeren.

Opsporen en inventariseren van verkeerd aangesloten leidingen. Bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren op persleidingen of vuilwaterafvoeren op een schoonwaterstreng. Vervuiling van oppervlaktewater of overmatige belasting van een pompgemaalzijn hier de vervelende gevolgen van.
Camera inspectie, nevelinspectie, leidingdetectie en/of een kleurstoffenondezoek kan in veel gevallen uitkomst bieden aan deze problemen.