NEN-EN 13508-2

Al onze inspecties worden uitgevoerd volgens de nieuwe NEN-norm, NEN-EN 13508-2 (2019-1)
Gediplomeerd inspecteur IVIR2019.

Wij maken gebruik van SCS Inspection als inspectieprogramma.
Bestanden worden aangeleverd in RibX 1.5.1 formaat.

Eenheid binnen Europa, gelijke marktkansen, het laten wegvallen van grenzen en onderlinge vergelijkbaarheid van informatie hebben gezorgd voor een Europese norm voor rioolinspectie, dit betekend dat er het nodige is veranderd in de rapportages van de geïnspecteerde riolen.

Rioolrat

Als eerste en meest opvallende is het gehele coderingssysteem veranderd, alle Europese landen inspecteren vanaf nu volgens hetzelfde coderingssysteem, ten tweede is het voortaan ook mogelijk om putten te inspecteren evenals alle voorkomende materiaalsoorten van de leidingen, dit is een verbetering ten opzichte van de oude NEN3399 omdat deze alleen bruikbaar was voor riolen onder vrij verval van pvc en beton.

Oude inspectiegegevens die nog volgens de NEN3399 zijn geïnspecteerd moeten ook in de toekomst bruikbaar blijven, dit is mogelijk doordat er een omwerkingtabel bestaat waarmee de oude informatie kan worden omgezet naar de nieuwe codering. De informatie uit zowel de oude als nieuwe inspecties moet verwerkt kunnen worden in geautomatiseerde beheersystemen, dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een standaard uitwisseling formaat (SUF).

Nieuwe inspectie software zorgt ervoor dat de gehele inspectie wordt vastgelegd volgens de nieuwe norm, alle gegevens worden in een standaard uitwisseling formaat opgenomen, zodat ze in alle beheersystemen bruikbaar zijn en dat de gegevens vergelijkbaar zijn met die van andere inspectiebedrijven.