Mobiele inspectie

Niet in alle gevallen is het mogelijk om rijdende inspecties uit te voeren.
Vooral in de kleinere diameters of op moeilijk bereikbare locaties is de inzet van mobiele inspectiesystemen de beste keuze.
Duwcamera's geschikt voor de allerkleinste leidingen, maar toch met grootse mogelijkheden.
Inspectiesystemen die flexibel en breed inzetbaar zijn daar waar rijdende inspectie niet mogelijk is.
Denk hierbij aan verticale leidingen, leidingen met obstakels, kleine toegangsopeningen, leidingen op grote hoogte of op booreilanden.
Een rijdende inspectie is afhankelijk van een inspectiebus, een ingericht voertuig van waaruit de robotcrawlers worden bestuurd.
Hierin zit ook meteen de beperking van rijdende inspectie, het voertuig moet dichtbij de locatie kunnen komen.

Wij beschikken over diverse mobiele inspectiesystemen om de klus te klaren.
Klikverder om de diverse mogelijkheden te bekijken.